automatizacija uredskoga poslovanja


automatizacija uredskoga poslovanja
office automation
* * *
• office automation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.